diaspora150x208Praca Krystyny Stebnickiej, przedstawicielki warszawskiego środowiska starożytniczego, jest poświęcona problemowi tożsamości żydowskiej diaspory na terenie Azji Mniejszej w okresie cesarstwa rzymskiego. Książka składa się z pięciu rozdziałów i dwóch apendiksów, w których autorka porusza całe spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem diaspory. Między innymi analizuje żydowskie instytucje, zwłaszcza synagogę, dzięki którym Żydzi mogli zachować swoją tożsamość etnoreligijną. Analizuje także stosunek diaspory do Palestyny zauważając wzrastającą z biegiem lat rolę Palestyny jako ośrodka myśli rabinicznej, a także centralnego punktu odniesienia dla Żydów mieszkających na terenie wschodniej części cesarstwa rzymskiego. Praca jest ciekawą lekturą dla wszystkich zainteresowanych historią i kulturą starożytnego judaizmu, a także zagadnieniem kształtowania się i utrzymywania tożsamości różnych ludów żyjących pod władzą cezarów.

Krystyna Stebnicka, Identity of the Diaspora. Jews in Asia Minor in the Imperial Period (JJP Supplement 26) Warsaw 2015, ss. 380.