Piętka(skadrowany)

Radosław Piętka, Roma aeterna. Rzymska mitologia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 216

Radosław Piętka zaprezentował czytelnikowi ciekawe studium dotyczące ważnego aspektu mentalności starożytnych Rzymian – ich stosunkowi do Urbs. Punktem wyjścia dla jego rozważań jest stwierdzenie, że mit urbanistyczny, czyli postawienie Miasta w centrum mitologii o charakterze obywatelskim, był fundamentalnym składnikiem rzymskiej tożsamości. Autor z erudycyjną swadą porusza się po wielu polach współczesnej humanistyki. Refleksja literaturoznawcza została wzbogacona poprzez analizy inspirowane teoriami antropologicznymi, religioznawczymi i kulturoznawczymi. Dla polskiego czytelnika szczególnie interesujące może być przedstawienie toczącej się od wielu lat dyskusji dotyczącej odpowiedzi na pytanie, czy Rzymianie mieli swoją mitologię?  

/ag/