Dogs and Humans(150x208)Sebastian Rajewicz w swojej pracy opisuje skomplikowane relacje pomiędzy mieszkańcami starożytnej Grecji, a psami umieszczając swoje rozważania z jednej strony w ramach klasycznego warsztatu historycznego, a z drugiej wykorzystując osiągnięcia współczesnej humanistyki, zwłaszcza z zakresu animal studies. Studium składa się z czterech rozdziałów, w których analizie zostały podane różne aspekty wzajemnych relacji ludzi antyku i zwierząt. Najwięcej uwagi autor poświęcił emocjom wzbudzanym przez psy – pozytywnym i negatywnym, a także roli, jaką odgrywały w kulturze i życiu codziennym Grecji. Praca wkrótce będzie dostępna w zakładce „Akme” na stronie Stowarzyszenia.

Sebastian Rajewicz, Argos Speaks. Relations between Humans and Dogs in Ancient Greece, Akme. Studia Historica 13, Warszawa 2015.