dziuba150x208Praca lubelskiej filolożki jest pierwszym w języku polskim ujęciem losów Klodii Metelli, jednej z najbardziej osławionych kobiet starożytnego Rzymu. Agnieszka Dziuba, wychodząc z założenia, że niemożliwe jest pełne zrekonstruowanie biografii patrycjuszki jako postaci historycznej, dokonała analizy obrazu Klodii Metelli odmalowanego w przekazach historiograficznych, poetyckich i przede wszystkim retorycznych. W efekcie otrzymaliśmy fascynującą analizę źródeł antycznych, z której wyłania się interesujący obraz społeczeństwa rzymskiego schyłku republiki.

Agnieszka Dziuba, Klodia Metelli. Literacki obraz patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 322