Marek Antonius, foto(150x208)Marek Antoniusz, będący jedną z ikon Republiki Rzymskiej, z inicjatywy lubelskich Starożytników stał się tytułowym bohaterem najpierw zorganizowanej przez Nich konferencji, a następnie opublikowanego tomu stanowiącego jej pokłosie. Książka obejmuje piętnaście studiów, w których poruszono zagadnienia związane z polityczną karierą i działalnością Marka Antoniusza oraz jego rolą w schyłkowym okresie Republiki, jego osobowością, ale też indywidualnością uwidaczniającą się w płaszczyznach politycznej i kulturowej, a także z jego legendą, postrzeganiem go przez innych oraz obecnością jego postaci w tradycji dawniej i dziś. Autorami w tomie są przedstawiciele wielu ośrodków naukowych i różnych dyscyplin: historii, filologii klasycznej, archeologii. To zaowocowało stworzeniem w tej pracy oryginalnego, wieloaspektowego obrazu Marka Antoniusza.

Marcus Antonius – History and Tradition, edited by Dariusz Słapek & Ireneusz Łuć, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, ss. 290.

Spis treści: pdf-icon