august150x208Prezentowana praca zbiorowa stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej z okazji dwutysięcznej rocznicy śmierci pierwszego princepsa. Redaktorzy przyjęli za oś wiodącą przedstawionych artykułów problematykę August a Rzym. Autorzy poszczególnych studiów potraktowali tę tematykę bardzo szeroko, zajmując się nie tylko urbanistycznym i artystycznym aspektem działań Augusta w Rzymie, ale także ideologicznymi i politycznymi interwencjami cesarza w przestrzeń miejską. Poruszono także różne aspekty życia codziennego Rzymian przełomu er. Tom zainteresuje nie tylko specjalistów z zakresu Altertumswissenschaft, ale także innych badaczy zajmujących się przecięciem historii politycznej, historii sztuki oraz antropologii kulturowej badającej praktyki życia codziennego..

August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, red. L. Olszewski, P. Sawiński, A. Ziółkowski, „Gnieźnieńskie Studia Europejski – Seria Monografie” t. 22, Poznań-Gniezno 2016, ss. 278