Wilczyński (Gejzeryk) 150x208Chociaż postać Gejzeryka, króla Wandalów i Alanów, odcisnęła niezatarte piętno na dziejach schyłku i upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, to jednak ten osławiony zdobywca Rzymu nie doczekał się do tej pory żadnej fachowej biografii. Praca Marka Wilczyńskiego jest odpowiedzią na ten dotkliwy brak. Na kartach monografii Autor przybliża nam postać Gejzeryka sytuując ją na tle złożonych przemian burzliwej, ale i niezmiernie ciekawej epoki. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pomimo, iż mamy do czynienia z pracą stricte naukową, napisaną przez badacza, który od wielu lat specjalizuje się w historii plemion germańskich okresu Wędrówki Ludów, to jednak forma przedstawienia postaci oraz przystępny język, czynią lekturę nie tylko użyteczną, ale i przyjemną.

Marek Wilczyński, Gejzeryk i „czwarta wojna punicka”, Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 241.

Spis treści oraz wstęp:

pdf-icon