Praca Pawła Janiszewskiego jest analizą występującego w okresie późnego antyku fenomenu z pogranicza religii i filozofii – teofanii bogini Afrodyty Uranii. Autor analizując różnorakie źródła stara się przedstawić teofanie bóstwa w szerokim kontekście rytualnym i kulturalnym i zrekonstruować koncepcję boskiej miłości jako drogi do Absolutu w trzech tytułowych wymiarach: fizycznym, mistycznym i teurgicznym. Książka Pawła Janiszewskiego to fascynująca wyprawa w świat późnoantycznych wyobrażeń religijnych, głównie kręgu intelektualistów neoplatońskich poszukujących nowych sposobów osiągnięcia absolutu.

Paweł Janiszewski, Afrodyta Urania. Fizyczne, mistyczne i teurgiczne teofanie niebiańskiej bogini w czasach późnego antyku (relacje i asocjacje), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017, ss. 462