Kolejny tom serii „Rzym antyczny. Polityka i pieniądz” jest pokłosiem seminarium „Pieniądz starożytny. Bilans polskich badań (1982–2013) i ich perspektywy”, które 25 listopada 2013 roku  zorganizował Zakład Historii Starożytnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod auspicjami Stowarzyszenia Historyków Starożytności.

Tom obejmuje cztery studia, które nawiązują do problematyki badawczej niegdyś podejmowanej przez Profesora Andrzeja Kunisza i które dają przegląd badań dotyczących aspektów numizmatyki antycznej. Kolejne artykuły poświęcono zagadnieniom związanym z monetą emitowaną i cyrkulującą w starożytnym Egipcie (Barbara Lichocka), problematyce obiegu monet na terenie obozu legionowego w Novae nad dolnym Dunajem (Renata Ciołek), kwestii znalezisk rzymskich monet na ziemi głubczyckiej i na raciborszczyźnie (Dariusz Chojecki), oraz aspektom wykorzystywania rzymskich numizmatów w polskich badaniach nad historią starożytnego Rzymu (Agata A. Kluczek).

Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. The Ancient Rome. Politics and Money, t. 6, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 106.

/aak/