Kolb(150x208)Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie w koedycji z poznańskim wydawnictwem „Nauka i Innowacje” opublikował tłumaczenie głośnej książki Franka Kolba będącej owocem rozgorzałej na początku XXI wieku w Niemczech zażartej dyskusji o historyczności wojny trojańskiej i znaczenia, a nawet istnienia homeryckiej Troi. Frank Kolb skupia się na dwóch aspektach tej dysputy. Po pierwsze udowadnia, że propagowana idea „wielkiej Troi” nie jest prawdziwa. W swojej krytyce idzie dalej, uważa, że nie istniało takie miasto, podobnie jak wojna trojańska jest li tylko poetyckim wymysłem. Drugim analizowanym przez autora aspektem jest zagadnienie instrumentalizacji mitu trojańskiego. Praca Kolba została napisana wartkim i żywym językiem. Walory narracji w pełni oddaje kompetentne tłumaczenie. Polskie wydanie zostało opatrzone wstępem Leszka Mrozewicza, w którym przedstawiono okoliczności powstania książki.

„Zmanipulowana <<Troja>>” Franka Kolba to ważna pozycja dla każdego humanisty, nie tylko dlatego, że prezentuje ciekawe, chociaż kontrowersyjne odpowiedzi na pytania związane z jednym z najważniejszych mitów kulturowych Europy, ale też dlatego, że jest to „wielki apel (…) o rzetelność i niezależność badań, o unikanie uwikłań z polityką i światem biznesu, o rozstrzyganie problemów historycznych i interpretacyjnych na bazie analizy źródeł i naukowej dedukcji” (L. Mrozewicz).

Frank Kolb, Zmanipulowana Troja. Historia – mity – polityka, tłum. Leszek Mrozewicz, Aurelia Pawlicka, Acta Humanistica Gnesnensia XII, Gniezno 2016, ss. 351