Książka Macieja Piegdonia koncentruje się na konfliktach rzymsko – celtyckich w okresie rozpowszechniania się władzy Rzymian na cały Półwysep Apeniński, a co za tym idzie jest studium rzymskiego imperializmu analizowanego przy użyciu współczesnych narzędzi metodologicznych. Wartka narracja nie tylko przybliża czytelnikowi działania militarne na terenie Galii Cisalpejskiej, ale także pokazuje uwarunkowania cywilizacyjne tych konfliktów poprzez analizę aspektów społecznych, religijnych i kulturalnych zmagań pomiędzy Rzymianami a Celtami na terenie północnej Italii.

Maciej Piegdoń, W cieniu „metus gallicus”. Republika Rzymska wobec mieszkańców północnej Italii od połowy III w. do połowy II w. p.n.e., Historia Iagellonica, Kraków 2017, ss. 198.