Opracowanie autorstwa Jerzego Danielewicza, wybitnego znawcy i tłumacza poezji greckiej łączy w sobie elementy naukowe i popularyzatorskie. Prezentowani w antologii poeci są przedstawieni w tekstach oryginalnych z rozbudowanym aparatem naukowym, co czyni z tomu użyteczne narzędzie badawcze, a tłumaczenia na język polski opatrzone erudycyjnym, acz przystępnym komentarzem pozwalają na zapoznanie się ze skarbcem liryki hellenistycznej każdemu zainteresowanemu kulturą antyczną czytelnikowi. Istotną rolę odgrywają wprowadzenia do poszczególnych utworów umieszczające je w perspektywie historycznej i literaturoznawczej.

Jerzy Danielewicz, Antologia liryki hellenistycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 394.