Prezentowany zbiór artykułów pod redakcją Dariusza Słapka w pełni odpowiada definicji monografii wieloautorskiej. Mamy do czynienia z przemyślanym wyborem tekstów połączonych wyraźnie wyrażoną myślą przewodnią. Odmalowany przez autorów obraz starożytnego niewolnika skrzy się wielością znaczeń. Zwłaszcza jest to widoczne w drugiej części poświęconej recepcji postaci Spartakusa w okresie poantycznym. To niezwykle interesujące, wieloaspektowe spojrzenie na trackiego wodza pokazuje, niejako przy okazji, jak ważna jest z jednej strony współpraca specjalistów z różnych dziedzin, a z drugiej strony pokazuje otwartość przedstawicieli nauk o starożytności na inspiracje płynące z dokonań współczesnej humanistyki.

Spartacus – History and Tradition, ed. Dariusz Slapek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 2018, ss. 292.