Prezentowana obecnie książka jest drugim wydaniem studium prosopograficznego poświęconego Germanom w służbie rzymskiej, opublikowanego w 2001 roku. Mamy jednak do czynienia z wydaniem znacznie zmienionym. Szesnaście lat, które minęło od pierwszego wydania, było tak obfite w nowe odkrycia, publikacje i teorie, że nie mogło być mowy o prostym ponownym opublikowaniu pierwotnego tekstu. Powstała zatem praca w dużym stopniu nowa, w sporym zakresie uzupełniona i poszerzona. Autor pragnie umożliwić Czytelnikowi ocenę, na ile barbaryzowało się zachodnie cesarstwo rzymskie i na ile z kolei romanizowali się Germanie w służbie rzymskiej, przy czym ten drugi proces był znacznie silniejszy i w konsekwencji prowadził do przejmowania rzymskich osiągnięć cywilizacyjnych i administracyjnych przez władców państw germańskich powstających na terytorium zachodniego cesarstwa rzymskiego, co nie pozostało bez wpływu na dalszy rozwój dziejów Europy.

Marek Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e., Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2018, ss. 597.