Historia starożytna od dawna przestała być jedynie historią klasycznego świata antycznego. Nie trzeba dziś nikomu przypominać, że dzieje starożytnego Wschodu są równie ważnym tematem badawczym, zaś oryginalne badania nad starożytnym Egiptem są bardzo wysoko cenione w przodujących ośrodkach naukowych. W niezwykle obfitej literaturze dotyczącej państwa faraonów najliczniejsze są jednak ogólne syntezy i podręczniki. Wśród wydawanych w Polsce książek o starożytnym Egipcie przeważają tłumaczenia z języków obcych. Dr hab. Mirosław Barwik jest znanym badaczem Egiptu, zajmującym się zwłaszcza czasami Nowego Państwa. Prezentowana praca dotyczy nie tylko samej bitwy pod Megiddo (z tej nazwy powstał “Armageddon”), ale prezentuje szeroką panoramę historyczną czasów Tutmozisa III. Otrzymaliśmy cenną monografię historyczną, której wydanie w języku polskim jest tym bardziej uzasadnione, że mamy w kraju liczne grono osób uczestniczących w pracach w świątyniach Hatszepsut i Tutmozisa III, a także w innych misjach archeologicznych nad Nilem oraz wielu pracowników i studentów archeologii zainteresowanych starożytnym Egiptem.

Praca napisana jest językiem przejrzystym i komunikatywnym, i znalazła zainteresowanych czytelników nie tylko wśród fachowców, ale także wśród licznych miłośników starożytnego Egiptu.

/prof. Adam Łukaszewicz/

Mirosław Barwik, Bitwa pod Megiddo (1447 r. p.n.e.), Wydawnictwo Agade, Warszawa 2019, ss. 245.