Książka ma na celu przedstawienie polityki rzymskiej i jej skutków dla leżącej nad Adriatykiem północnej części Picenum (obecnie północna część regionu Marche, prowincja Pesaro e Urbino), obszaru zamieszkałego przez różne grupy etniczne, głównie Senonów. Był to pierwszy lud celtycki, z jakimi zetknął się Rzym w czasie budowania swojej dominacji w Italii. Spotkanie to odegrało niezwykle istotną rolę w ukształtowaniu się postawy Rzymian wobec Galów. Tak dla Republiki jak i dla Senonów wzajemne relacje były pełne dramatycznych momentów. Rzym ucierpiał w wyniku najazdu senońskiego w 390 r., natomiast Senonowie w 283 r. zostali poddani bezwzględnej eksterminacji przez Rzymian. Jej następstwem było zdobycie przez Republikę pierwszych obszarów celtyckich, z których powstał AGER GALLICUS.

M. Piegdoń, Ager Gallicus. Polityka republiki rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e., Kraków 2019.