Właśnie ukazał się pierwszy z dwóch tomów pracy zbiorowej o nadtytule Meministine?…. Artykuły składające się na niniejszy tom traktują o tym, w jaki sposób i w jakiej formie funkcjonowała pamięć o świecie starożytnym w ramach społeczeństw starożytnych, jak i w epokach późniejszych (recepcja). Została tu zaprezentowana wieloaspektowość zagadnień pamięci i niepamięci jako cech ludzkiej aktywności. Tom drugi ukaże się w grudniu 2019 r. lub na początku 2020 r. Będą się na niego składały artykuły w języku polskim.

 

Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – Ancient World in the Memory and Oblivion, vol. 1, ed. K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2019.