W swoim niezwykłym dziele Autor w 199 esejach opisuje rozmaite epizody z historii Hellady w Polsce. Jak sam pisze we Wstępie – “Celem tej książki jest przypomnienie i odkrycie greckich kart w dziejach Polski we wszelkich możliwych historycznych aspektach poprzez niemal 200 “miniatur”, czyli case studies zogniskowanych na jednej osobie, jednym zjawisku, jednym artefakcie, tak aby z tych oderwanych faktów i zjawisk mógł powstać spójny zbiorowy obraz grecko-polskich relacji w przeszłości”. 

Trudno tu o wyczerpującą recenzję, na którą dzieło z pewnością zasługuje i z pewnością się doczeka. Nasza notka sygnalizuje jedynie pojawienie się ważnej dla wszystkich miłośników (nie tylko antycznej Grecji) pozycji.

Gościwit Malinowski, Hellenopolonica. Miniatury z dziejów polsko-greckich, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, ss. 694, il. 195.