W swojej najnowszej książce „Ex nummis historia…” Agata A. Kluczek, laureatka Nagrody SHS za 2019 rok opisuje monety i medaliony jako świadectwa historii imperium rzymskiego, a przede wszystkim charakteryzuje ich rolę jako źródeł o zdarzeniach dziejących się w państwie rzymskim i o procesach polityczno-społecznych w nim zachodzących. Wychodząc od zarysowania problemu, w jaki sami starożytni określali wartość historyczną numizmatów, następnie scharakteryzowała sposoby kodowania w napisach i wyobrażeniach ważnych dla emitentów elementów antycznego świata, by wreszcie opisać metody odczytywania tych treści oraz nakreślić możliwości wykorzystania w badaniach historycznych informacji tak uzyskanych, a przekazanych przez numizmaty. Na koniec w pracy przedstawiono główne treści umieszczone na awersach i rewersach numizmatów, szkicując w tym zakresie ewolucję w mennictwie okresu republiki i cesarstwa aż po III/IV wiek.

Agata Aleksandra Kluczek, Ex nummis historia. Szkice o obrazach numizmatycznych w badaniach nad dziejami starożytnego Rzymu, Katowice 2021, ss. 336, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.