Tracki władca Likurg jest bohaterem jednego z najbardziej interesujących mitów związanych z bogiem Dionizosem. W swojej pracy Bartłomiej Bednarek analizuje dwa najważniejsze utwory kształtujące tradycję dotyczącą Likurga, czyli tetralogię Ajschylosa i tragedię Newiusza oferując nowatorskie i oryginalne spojrzenie na zagadnienia mitu likurgijskiego i dionizyjskiego przedstawia radykalnie odmienną interpretację tekstów literackich traktowanych jako teksty kultury. Dlatego monografia B. Bednarka z pewnością zainteresuje nie tylko historyków i literaturoznawców, ale także specjalistów z szeroko pojętych nauk o kulturze.

Bartłomiej Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond, Mnemosyne Supplements 441, Leiden 221, ss. 249.