W prestiżowym wydawnictwie Harrasovitza z pragnienia uhonorowania postaci i dorobku Profesora Leszka Mrozewicza, wybitnego uczonego i znakomitego znawcy historii rzymskiej, wydano księgę pamiątkową. Na tom składa się kilkadziesiąt artykułów uczniów, przyjaciół i kolegów Jubilata z wielu europejskich państw. Przedstawione studia poruszają całe spektrum zagadnień związanych z historią starożytną, skoncentrowanych wokół historii Rzymu i prowincji rzymskich. Księga została opatrzona biografią Profesora, zestawieniem prac doktorskich napisanych pod Jego kierunkiem oraz liczącą bez mała pół tysiąca pozycji bibliografią.

ANTIQVITAS AETERNA. Classical Studies dedicated to Leszek Mrozewicz on his 70th Birthday, eds. K. Balbuza, M. Duch, Z. Kaczmarek, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz, PHILIPPIKA. Altertumswissenschaftliche Abhandlungen Contributions to the Study of Ancient World Cultures XX, Harrasovitz Verlag, Wiesbaden 2021.