Prezentowany tom jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w Brnie w październiku 2016 roku. Kilkanaście studiów obejmuje kompleksowe opracowanie tytułowego zagadnienia autorstwa naukowców z różnych państw europejskich. Zderzenie różnych metod badawczych: archeologicznych, filologicznych i historycznych pozwoliło na ciekawe i nowatorskie przedstawienie tematu funkcjonującego w literaturze przedmiotu od dłuższego czasu. Współpraca specjalistów z różnych dziedzin pokazała, że nadal istnieje duży potencjał badawczy, który pozwala na uzyskanie nowych odpowiedzi na stare pytania.

Marcomanic Wars and Antonine Plague. Selected essays on two disasters that shook the Roman World, ed. M. Erdrich, B. Komoróczy, M. Vlach, Brno-Lublin 2020, ss. 300.