Opublikowana w prestiżowej serii “Mnemosyne Supplements” monografia Marka J. Olbrychta dotyczy interesującego okresu wczesnego panowania dynastii arsacydzkiej w Partii. Wykorzystując szerokie spektrum źródeł literackich, numizmatycznych, epigraficznych i archeologicznych Autor maluje interesujący i nowatorski obraz początków władzy Arsacydów, która w przeciągu niecałego wieku objęła dużą część Bliskiego Wschodu. Wskazuje na socjokulturowe przyczyny sukcesu dynastii podkreślając duże zdolności adaptacji zastałych tradycji politycznych i kulturalnych w celu ukształtowania własnej państwowości.

Marek J. Olbrycht, Early Arsakid Parthia (ca. 250-165 B.C.) At the Crossroads of Iranian, Hellenistic, and Central Asian History, Mnemosyne Supplements 440, Leiden – Boston 2021, ss. 377.