Monografia dotyczy różnych misji wojskowych i dyplomatycznych, jakie na terenie prowincji Imperium Romanum realizowali wybrani członkowie rodziny cesarskiej za rządów Augusta i Tyberiusza. Wszystkie te osoby działały na terenie prowincji na bazie specjalnego imperium (imperia extraordinaria), które było z reguły nadrzędne (maius quam) wobec władzy innych namiestników, a jego zakres terytorialny obejmował często kilka prowincji. Wykorzystywanie na taką skalę najbliższych członków domus Augusta do realizacji newralgicznych przedsięwzięć militarnych i dyplomatycznych stanowi specyfikę rządów dwóch pierwszych princepsów. Praktyka ta zanika bowiem za panowania kolejnych cesarzy. W książce przeanalizowano różne kategorie źródeł (literackie, epigraficzne, numizmatyczne, archeologiczne). Czytelnik znajdzie w niej również krytyczną prezentację aktualnego stanu badań, dotyczących omawianej w książce problematyki.

Paweł Sawiński, Holders of Extraordinary  imperium under Augustus and Tiberius. A Study into the Beginnings of the Principate, Routledge, London – New York 2021, ss. 166.