Polecamy najnowszą monografię pod redakcją Rafała Kosińskiego i Adriana Szopy pt. Studies in Theodore Anagnostes. Jest ona pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej pt. The Church History by Theodore Anagnostes, która odbyła się 4-5 maja 2018 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydana w niezwykle prestiżowym wydawnictwie Brepols Publishers, stanowi bezprecedensowy wkład w rozwój badań na temat bardzo ważnego i słabo poznanego autora z okresu późnej starożytności jakim był Teodor Lektor. Najwybitniejsi badacze epoki z całego świata starają się w niej odpowiedzieć lub chociaż przybliżyć odpowiedź na szereg intrygujących pytań, jakie formułowane są wobec źródła i autora.

 

Studies in Theodore Anagnsostes, eds. R. Kosiński, A. Szopa, Brepols Publishers, Turnhout 2021.