Opracowanie autorstwa S. Poloczka jest udaną próbą monograficznego ujęcia problematyki powrotu do życia zmarłego w literaturze greckiej i rzymskiej pomiędzy I a IV wiekiem. Autor uczestniczy w trwającej od długiego czasu debacie naukowej o wzajemnym wpływie chrześcijaństwa i religii tradycyjnych na zagadnienie „zmartwychwstania”. Rozszerza kwestionariusz pytań o zakres zainteresowań literaturoznawczych oraz religioznawczych zastanawiając się nad pochodzeniem i rolą koncepcji powrotu do życia w tradycji grecko-rzymskiej. Szczególnie interesujące są rozważania o wzajemnym przenikaniu się literackich obrazów wskrzeszenia i praktykami religijnymi i magicznymi.

Sławomir Poloczek, Pogańskie zmartwychwstania. Studium wyobrażeń o powrocie do życia w grecko-rzymskiej literaturze okresu cesarstwa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, ss. 298.