The municipal elites of Campania during the Antonine-Severan period jest obszernym studium poświęconym społeczno-ekonomicznej sytuacji elit miast kampańskich w II i na początku III w. n.e. Książka jest oparta przede wszystkim na bogatym materiale epigraficznym, jednak wykorzystane zostały w niej również źródła archeologiczne oraz narracyjne. Książkę rozpoczyna omówienie ogólnej sytuacji Kampanii w II i pierwszych dekadach III w. n.e. Poddano analizie kondycję ekonomiczną elit miejskich Kampanii. W dalszej części książki omówiony został skład rad miejskich (czy szerzej – ordines decurionum). Osobne rozdziały poświęcone zostały kampańskim Augustales – przede wszystkim ich roli i pozycji wśród członków elit miejskich – oraz znaczeniu i liczebności kampańskich ekwitów i senatorów wśród elit imperialnych. Książkę zamykają cztery apendyksy zawierające wykazy członków ordines decurionum, ekwitów, członków ordo senatorius i Augustales wraz z pełnionymi przez nich funkcjami oraz indeksy (źródeł, osób i indeks ogólny).

Wojciech Pietruszka, The municipal elites of Campania during the Antonine-Severan period, Harrasovitz Verlag, Philippika – Altertumswissenschaftliche Abhandlungen, t. 140, Wiesbaden 2020, ss. 480.