Przedmiotem zainteresowania Autora stał się wpływ pobytu na Samos na twórczość Herodota z Halikarnasu, który według tradycji miał napisać tam swoje „Dzieje”. Centralne miejsce w narracji zajmuje analiza tzw. logoi samijskich, nie tylko z punktu widzenia ich treści, ale również funkcji pełnionych w strukturze dzieła. Dodatkowo Jakub Kuciak ukazał ich znaczenie dla rekonstrukcji dziejów Samos w VI w. p.n.e., jako że zawierają one szereg informacji niezachowanych w innych źródłach, konfrontując je również ze źródłami archeologicznymi. Wszystko to w założeniu Autora miało uzupełnić dotychczasowy obraz koncepcji historiograficznych i poglądów politycznych żywionych przez Herodota.

 

Jakub Kuciak, Samos w świecie Herodota, Kraków 2022, ss. 261.