Książka zawiera 65 wyselekcjonowanych tekstów poświęconych antycznej Palmyrze autorstwa Michała Gawlikowskiego, który w latach 1973–2011 kierował polskimi wykopaliskami prowadzonymi na tym stanowisku. Wszystkie zostały napisane w językach francuskim i angielskim, a każdy z nich zaopatrzono w stosowną notę bibliograficzną. Zakres poruszanej problematyki jest niezwykle szeroki, albowiem dotyczy nie tylko kwestii z zakresu dziejów politycznych, architektury, sztuki czy epigrafiki, ale również szlaków pustynnych bądź badań archeologicznych w Dżarasz (Jerash). Niewątpliwie wydanie zbioru prac Michała Gawlikowskiego stanowi podsumowanie pewnej epoki w studiach nad Palmyrą i kulturą jej mieszkańców, a jednocześnie ułatwia czytelnikom dotarcie do wielu z nich.

Michał Gawlikowski, Scripta selecta. Wybór tekstów na osiemdziesięciolecie Profesora Michała Gawlikowskiego, red. Krzysztof Jakubiak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022, ss. 640.