W kolejnej publikacji poświęconej wykopaliskom w Novae, prowadzonym od wielu lat przez Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr Dyczek przybliżył wybrane aspekty codziennego funkcjonowania w tym rzymskim obozie. Część wprowadzającą stanowi charakterystyka struktury kompleksu i specyfiki obszaru geograficznego, na którym został wzniesiony. Następnie Autor skoncentrował się na dwóch kwestiach ściśle związanych z funkcją obiektu: leczeniu żołnierzy i ich podróży w zaświaty. Całość została wydana w formie albumowej jednocześnie w trzech wersjach językowych: polskiej, bułgarskiej i angielskiej, dzięki czemu dorobek pokoleń polskich archeologów ma szansę dotrzeć do możliwie najszerszego grona odbiorców zainteresowanych dziejami rzymskiej obecności na Bałkanach.

Piotr Dyczek, Novae. Bałkańskie wrota / Нове. Порта към Балканите / Novae. Gate to the Balkans, Warszawa 2021, ss. 168.