Książka autorstwa Ryszarda Kuleszy jest pierwszą syntezą dziejów i kultury Sparty napisaną przez polskiego autora, która ukazała się nakładem zagranicznego wydawnictwa, stanowiąc w ten sposób podsumowanie pewnego etapu badań poświęconych tej polis w naszym kraju. Stanowi ona rozszerzoną i zmodyfikowaną wersję opracowania pt. Sparta w V–IV wieku p.n.e. wydanego w 2003 r. Poza historią polityczno-militarną w pracy przedstawiano analizę systemu społecznego, ekonomii czy szeroko rozumianej kultury. Szczególnie istotnym uzupełnieniem są refleksje Autora na temat kształtowania się legendy Sparty i recepcji kultury spartańskiej w nowożytnej Europie.

Ryszard Kulesza, Sparta: History, State and Society, Berlin 2022, ss. 480.