Piętnasty tom serii wydawniczej AKANTHINA, który ukazał się pod redakcją Ryszarda Kuleszy i Nicholasa Sekundy, został poświęcony recepcji dziejów Sparty w kulturze europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem naszego kraju. Tematem najczęściej podejmowanym przez autorów zaproszonych do współpracy okazał się obraz Sparty w polskim nauczaniu i piśmiennictwie naukowym (Krzysztof Królczyk, Sebastian Rajewicz, Stefan Ciara, Małgorzata Pawlak, Anna Kruszyńska), choć nie zabrakło również tekstów poświęconych sportowi (Dariusz Słapek), filozofii (Jan Czapla), kulturze popularnej (Tomasz Makólski-Świercz) czy wykorzystywaniu w sferze publicznej motywu bitwy pod Termopilami (Ryszard Kulesza).

Wydawnictwo powstało na bazie cyklicznych wykładów dotyczących Sparty, znanych jako „warszawskie syssitie”.

Studies on Spartan Reception, eds. Ryszard Kulesza, Nicholas Sekunda, AKANTHINA No. 15, Gdańsk 2022, ss. 274.