Monografia Sebastiana Rajewicza traktuje o różnych sferach aktywności społeczeństwa spartańskiego wykraczających poza aktywność polityczno-militarną, choć – zważywszy na specyfikę Sparty – niejednokrotnie z nią silnie związanych. Autor zwrócił przy tym uwagę zarówno na sytuację kobiet, jak i mężczyzn, przy czym treść zachowanych źródeł w oczywisty sposób sprawia, że więcej miejsca poświęcono tym drugim. Przyświecającym mu celem było zakwestionowanie głęboko zakorzenionego przekonania o wszechobecnej supremacji państwa, nie pozostawiającej dorosłym obywatelom zbyt szerokiej przestrzeni na życie prywatne. Tymczasem – jak wykazał Rajewicz – pokaźną część czasu wolnego od działalności politycznej i ćwiczeń wojskowych zajmowało Spartanom życie rodzinno-uczuciowe, sport, hodowla koni czy polowanie.

Książka ukazała się w ramach serii wydawniczej Akme. Studia historica.

Sebastian Rajewicz, Schole. Czas wolny w Sparcie epoki klasycznej, Warszawa 2022, ss. 340.