Publikacja jest zapisem wykładu wygłoszonego przez Leszka Mrozewicza na okoliczność nadania mu tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (9 czerwca 2022 r.), a następnie inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w gnieźnieńskim Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (7 października 2022 r.). Przedmiotem wykładu był sposób pojmowania historii w czasach starożytnych i jego współczesne odniesienia.

Leszek Mrozewicz, Dobrodziejka rodzaju ludzkiego, Gniezno 2023, ss. 20.