Z okazji stulecia Katedry i Seminarium Historii Starożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazał się tom prac zebranych jej twórcy – Ludwika Piotrowicza. Obejmują one studia koncentrujące się na dwóch obszarach kulturowych: italskim (z przewagą problematyki rzymskiej) i egipskim (w okresie hellenistycznym i rzymskim). Część z nich po raz pierwszy została przetłumaczona na język polski. W tomie znalazła się też książkowa wersja rozprawy doktorskiej Piotrowicza, poświęconej relacji przekazów Plutarcha i Appiana na temat dziejów Rzymu w latach 133–70 przed Chr. Poszczególne rozdziały zostały poprzedzone przedmowami przygotowanymi przez: Sławomira Sprawskiego, Bartosza J. Kołoczka, Tomasza Grabowskiego i Macieja Piegdonia.

Ludwik Piotrowicz, Studia nad dziejami Italii i Egiptu, red. S. Sprawski, B.J. Kołoczek, Kraków 2023, ss. 318.