Postać Germanika, choć niezwykle istotna z punktu widzenia formowania się wczesnego pryncypatu, wciąż znajduje się na marginesie prowadzonych badań. Zmianie tego stanu rzeczy służy opracowanie zbiorowe przygotowane siłami polskich starożytników, wydane nakładem Franz Steiner Verlag w ramach serii Studies in Ancient Monarchies (Bd. 8). Na tom złożyło się siedem studiów autorstwa: Pawła Sawińskiego, Filipa Taterki, Adama Ziółkowskiego, Jakuba Pigonia, Michała Norberta Faszczy, Agaty Aleksandry Kluczek i Lechosława Olszewskiego. Zastosowanie różnych perspektyw i kategorii źródeł przyczyniło się do stworzenia możliwie wieloaspektowego obrazu Germanika, pozwalającego umiejscowić go w planach sukcesyjnych Augusta i Tyberiusza oraz pamięci zbiorowej społeczeństwa rzymskiego.

Germanicus Caesar: History and Memory, eds. P. Sawiński, A. Ziółkowski, Stuttgart 2023, ss. 170.