Książka Adama J. Jarycha została oparta na treści rozprawy doktorskiej obronionej przez Autora w 2017 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W kompleksowy sposób przedstawił On nie tylko zachowane w źródłach przypadki łupienia osiedli przez rzymskich żołnierzy, ale także sposoby późniejszego wykorzystywania łupów, ze szczególnym uwzględnieniem fundacji publicznych. Istotną część pracy stanowią rozważania terminologiczne porządkujące stan wiedzy na temat zjawiska zdobywania łupów i pozwalające odtworzyć przynajmniej w ogólnych zarysach sposoby postrzegania tego zjawiska przez samych Kwirytów. Niewątpliwą zaletą książki jest zwrócenie przez Autora uwagi na ekspozycję łupów w trakcie publicznych ceremonii (triumfów i owacji), stanowiącą formę budowy kapitału politycznego przez zwycięskich wodzów. Dzięki umiejętnemu połączeniu danych pochodzących ze źródeł pisanych i wykopalisk archeologicznych praca ta ma szansę w krótkim czasie stać się podstawowym punktem odniesienia dla reprezentantów różnych dziedzin badań nad starożytnością.

Adam Jakub Jarych, Grabież i wykorzystanie łupów wojennych w republikańskim Rzymie, Infort Editions, Zabrze–Tarnowskie Góry 2020, ss. 268.