Praca wybitnego badacza dziejów starożytnych, profesora na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest fascynującą wędrówką przez kilkadziesiąt wieków zainteresowania Egiptem ze strony filozofów, polityków, artystów, zdobywców, kolekcjonerów i w końcu archeologów, filologów i historyków. Autor przy zachowaniu wszelkich rygorów warsztatu naukowego przedstawił narrację napisaną przystępną, ale i piękną polszczyzną. Walory językowe i naukowe pozwolą książce trafić do każdego czytelnika zainteresowanego dziejami i spuścizną jednej z najbardziej znanych cywilizacji starożytnych.

Adam Łukaszewicz, W słońcu Egiptu. Z dziejów podróży nad Nil, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, ss. 420.