Opracowanie autorstwa warszawskich badaczy jest nowoczesnym ujęciem syntetycznym historii Żydów w okresie od późnej epoki brązu do VII wieku n.e. Na pracę składają się dwie części podzielone na rozdziały ujmujące szczegółowe zagadnienia w układzie chronologicznym.

„Historia Żydów” jest wydarzeniem na polskim rynku wydawniczym dając czytelnikowi narzędzie do kompetentnego i nowocześnie zorientowanego metodologicznie poznania skomplikowanych losów Izraela w długiej perspektywie chronologicznej. Jesteśmy przekonani, że wkrótce ta synteza stanie się obowiązkowym podręcznikiem nie tylko dla historyków, ale także studentów judaistyki oraz szerokiego grona zainteresowanych czytelników.

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Krystyna Stebnicka, Historia Żydów w starożytności. Od Thotmesa do Mahometa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.