Praca składa się z czterech esejów poświęconych różnym zagadnieniom z historii plemion germańskich w okresie rzymskim. Marek Olędzki dokonuje krytycznego przeglądu dotychczasowych ustaleń prezentowanych w literaturze przedmiotu na temat stosunków germańsko – rzymskich, lokalizacji ich siedzib oraz określenia miejsca danego plemienia w ramach przypisywanej mu kultury archeologicznej. Dwutorowa, historyczna i archeologiczna analiza źródeł w efekcie prowadzi do przedstawienia autorskiego obrazu dziejów plemiennego świata germańskiego.

Marek Olędzki, Plemienny świat Germanów. The Tribal World of the Germanic Peoples, Łódź 2020, ss. 176