Niniejszy tom zawiera wybrane teksty wygłoszone pierwotnie jako referaty na I-VI warszawskich syssitiach. Koncentrowały się one na różnorodnych aspektach dotyczących historii starożytnej Sparty. Ta różnorodność znajduje odzwierciedlenie w samym tomie. Pierwsza część publikacji dotyczy kwestii społecznych starożytnej polis spartańskiej, druga część zajmuje się raczej problemami historii politycznej.

Studies on Ancient Sparta, (ed.) Ryszard Kulesza, Nicholas Sekunda, AKANTHINA No. 14, Gdańsk 2020, ss. 302.