Na treść “Notatek lwowskich” składają się zapiski sporządzane we Lwowie przez Ryszarda Gansińca, profesora filologii klasycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza oraz na radzieckim już Uniwersytecie im. Iwana Franki, w okresie od lipca 1944 do czerwca 1946 r. Notatki R. Gansińca wraz z dołączonymi do publikacji aneksami stanowią unikalny materiał źródłowy dotyczący rozmaitych aspektów życia codziennego we Lwowie u schyłku polskiego okresu w dziejach tego miasta, w tym zwłaszcza losów polskiej inteligencji w Lwim Grodzie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Jest to drugie, znacznie poszerzone i uzupełnione wydanie książki, która po raz pierwszy ukazała się w 1995 r. i bardzo szybko stała się wydawniczym bestsellerem.

Ryszard Gansiniec, Notatki lwowskie 1944 – 1946, „Akme. Studia historica 21”, red. R. Gansiniec, K. Królczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 414.