Prezentowany tom jest drugą publikacją będącą pokłosiem zorganizowanej w 2018 konferencji Komisji Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tym razem czytelnikowi zostało zaprezentowane 20 artykułów obejmujących tytułowe zagadnienia w różnych okresach i kulturach starożytnych oraz późniejszych epokach. Zróżnicowanie tematyczne pracy pozwala na wszechstronną analizę zagadnienia pamięci i niepamięci w świecie starożytnym i wpisuje się w aktualne trendy w badaniach nad antykiem oraz jest oryginalnym wkładem w rozwój memory studies, zwłaszcza na rodzimym gruncie.

Meministine? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym. Świat starożytny w pamięci i niepamięci, t. 2, red. Katarzyna Balbuza, Maria Musielak, Krzysztof Królczyk, Wydawnictwo Wydziału Historii UAM, Poznań 2020, ss. 296.