Prezentowany tom jest dedykowany prof. Maciejowi Salamonowi, wybitnemu uczonemu, który swoimi zainteresowaniami naukowymi objął szeroki tematycznie, geograficznie i chronologicznie zakres zainteresowań od dziejów Bizancjum poczynając, przez numizmatykę po historię Europy środkowej i wschodniej w wiekach średnich.

Ogromne horyzonty intelektualne Jubilata starał oddać się dobór autorów i tematów obejmujących zagadnienia, którym prof. Salamon poświęcił swoją karierę naukową.

Tom został uzupełniony przez kompletną bibliografię prac Mistrza oraz jego biografię.

Byzantina et Slavica. Studies in Honour of Professor Maciej Salamon, eds. Stanisław Turlej, Michał Stachura, Bartosz Jan Kołoczek, Adam Izdebski, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2019, s. 464.