Długo oczekiwana książka prof. Włodzimierza Lengauera, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, to erudycyjny esej łączący w sobie najlepsze cechy stylu literackiego i naukowego. Autor przedstawia postać Dionizosa w trzech perspektywach: antropologicznej, teologicznej i ekologicznej. Takie ujęcie pozwala na wszechstronną i oryginalną analizę jednego z najbardziej tajemniczych i wieloaspektowych bóstw świata helleńskiego.

W pewnym sensie książka ta jest to podsumowanie poglądów na religijność starożytnych Greków dokonana przez jednego z najwybitniejszych znawców tematyki i między innymi z tego powodu pojawienie jej na polskim rynku wydawniczym jest wydarzeniem, którego znaczenia nie można przecenić.

Włodzimierz Lengauer, Dionizos. Trzy szkice, „Homini” 2020, ss. 232.