„Καθηγητής. Studies in Ancient History, Warfare and Art Presented to Nick Sekunda on his Seventieth Birthday”.

wpis w: Ogłoszenia | 0

Nakładem Harrassowitz Verlag ukazało się opracowanie zbiorowe pt. „Καθηγητής. Studies in Ancient History, Warfare and Art Presented to Nick Sekunda on his Seventieth Birthday”.   Informacje o książce zamieszczone na stronie wydawcy: https://www.harrassowitz-verlag.de/Καθηγητης/titel_7382.ahtml

53 tom serii „Fontes Historiae Antiquae”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazał się polski przekład inskrypcji pt. „Sententia Minuciorum (Tabula Polcevera)/Arbitraż Minucjuszy (Tablica znad Polcewery)”. Autorem tłumaczenia jest Bartosz J. Kołoczek, zaś komentarza Maciej Piegdoń. Wydawnictwo jest 53 tomem serii „Fontes Historiae … Czytaj więcej

Zmarł Profesor Dariusz Brodka

wpis w: Ogłoszenia | 0

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 2 stycznia 2024 roku zmarł Profesor Dariusz Brodka, znakomity znawca późnej starożytności, Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ, członek Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, … Czytaj więcej

Prośba Przewodniczącego Komisji Popularyzacji Nauki!

wpis w: Ogłoszenia | 0

Szanowni Koledzy! Uprzejmie przypominam, że -zgodnie z wieloletnią już tradycją- komisja popularyzacji antyku SHS gromadzi i publikuje informacje dotyczące różnych form aktywności swoich członków w zakresie promowania epoki.  Aby Państwa dokonania z tym związane utrwalić, dokumentując jednocześnie istotną sferę funkcjonowania Stowarzyszenia, proszę … Czytaj więcej

Nagroda SHS przyznana!

wpis w: Ogłoszenia | 0

Uprzejmie informuję, że laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za najlepszą książkę w zakresie historii starożytnej za rok 2022 otrzymał profesor Ryszard Kulesza, za publikację Sparta: History, State and Society, Peter Lang Verlag, Berlin 2022, ss.480. Serdecznie gratulujemy! Wręcznie nagrody odbędzie … Czytaj więcej

Książka pod red. Krzysztofa Królczyka pt. „Badacze świata starożytnego…”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka pod red. Krzysztofa Królczyka pt. „Badacze świata starożytnego. Biogramy uczonych z archiwum profesora Ryszarda Gansińca”. Opracowanie jest 22 tomem serii „Akme. Studia historica”. Informacje o książce zamieszczone na stronie wydawcy: https://www.wuw.pl/product-pol-18566-Badacze-swiata-starozytnego-Biogramy-uczonych-z-archiwum-profesora-Ryszarda-Gansinca.html

VIII warszawskie Syssitie

wpis w: Konferencja | 0

W imieniu organizatorów zapraszamy 5 grudnia do Pruszkowa gdzie w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego odbędą się VIII warszawskie Syssitie. Szczegóły w załączonym pliku: VIII Syssitie plakat

1 2 3 4 5 6 24