Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SHS

wpis w: Ogłoszenia | 0

Dnia 10 lutego w gościnnych jak zawsze murach Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia.

O godz. 11.00 rozpoczęła się część otwarta Zebrania, na której wręczono Nagrodę Stowarzyszenia Historyków Starożytności za wybitną publikację. Profesor Andrzej Gillmeister, sekretarz Kapituły Nagrody, ogłosił wyniki i wręczył nagrodę Profesorowi Ryszardowi Kuleszy za książkę Sparta: History, State and Society. Studies in Classical Literature and Culture 14, Peter Lang, Berlin-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien 2022. Laudację wygłosił Profesor Sławomir Sprawski. Część otwartą zakończyło wystąpienie Laureata.

Następnie rozpoczęła się część sprawozdawczo-wyborcza zebrania. Prowadzący poinformował zebranych, że ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane ze śmiercią Profesora Marka Wilczyńskiego, Zarząd podjął jednogłośną decyzję o ustąpieniu jego członków z pełnionej funkcji z dniem 10 lutego 2024 roku, co umożliwić miało równoczesny wybór nowego Prezesa Stowarzyszenia oraz Zarządu. Decyzja została podjęta w obecności wszystkich członków Zarządu na posiedzeniu Zarządu z dnia 7 lutego 2024 roku.

Decyzją członków SHS, nowym Prezesem został wybrany Profesor Sławomir Sprawski, któremu gorąco gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności podczas pełnienia nowej funkcji. Wybrany został również nowy Zarząd, Komisja rewizyjna oraz Sąd koleżeński.

Podczas spotkania członkowie SHS podjęli również dwie decyzje dotyczące brzmienia statutu, dotyczące zmiany siedziby władz SHS z Warszawy na Kraków oraz usunięcia obligatoryjnej liczby wiceprezesów, zostawiając w tej materii większą swobodę Zarządowi.

Wszelkie zmiany pojawią się na stronie internetowej kiedy zostaną one zatwierdzone przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Decyzją członków podjęta została również decyzja o zwiększeniu wysokości minimalnej składki członkowskiej ze 100 na 150 złotych.

Garść zdjęć z wydarzenia mogą Państwo zobaczyć poniżej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.