Konferencja: Historia starożytna na polskich uniwersytetach – wczoraj, dziś, jutro

wpis w: Konferencja | 0

Dnia 5 grudnia 2015 roku odbędzie się pierwsza konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Jej celem będzie omówienie sytuacji historii starożytnej oraz studiów klasycznych na polskich uniwersytetach. Obrady odbędą się w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego.


pdf-icon

Plan konferencji


Plan konferencji:
Konferencja Stowarzyszenia Historyków Starożytności

Historia starożytna na polskich uniwersytetach – wczoraj, dziś, jutro
(5.XII.2015 r., Sala Kolumnowa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

10-10.30  – otwarcie konferencji – prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk, dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Słowo wstępne – prof. Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski)

 

10-30 -12.30

1) Prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz (Uniwersytet Śląski) – Katowicki ośrodek starożytniczy

2) Dr hab. Katarzyna Balbuza, dr Anna Tatarkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – Historia antyku w Poznaniu – teraźniejszość i przyszłość dydaktyki

3) Dr hab. Małgorzata Pawlak (Uniwersytet Wrocławski) – Historia starożytna we Wrocławiu

4) Prof. Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński) –  Historia starożytna na Uniwersytecie Szczecińskim

5) Dr hab. Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) –   Rekonstrukcje, repliki, eksperyment – lubelska dydaktyka historii w latach 2002-2015

6) Dr Daria Janiszewska-Sieńko (Uniwersytet Zielonogórski) – Miejsce historii starożytnej w kursach ogólnouniwersyteckich na Uniwersytecie Zielonogórskim

7) Dr Adrian Szopa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) –  E-learning a studia classica. Nowoczesne metody nauczania historii starożytnej  i łaciny na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

8) Prof. dr hab. Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Proces boloński, KRK i e-learning – szansa czy zagrożenie dla nauczania historii starożytnej

12.30-13 Dyskusja

 

13-14 Przerwa

 

14-16.15

1) Prof. dr hab. Danuta Musiał  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Toruń Historia starożytna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

2) Prof. Sławomir Sprawski  (Uniwersytet Jagielloński) – Historia starożytna na Uniwersytecie Jagiellońskim

3) Dr Bogdan Sobilo  (Akademia Ignatianum w Krakowie) –  Nauki o antyku w Ignatianum

4) Prof. Marek J. Olbrycht (Uniwersytet Rzeszowski) – Dzieje świata śródziemnomorskiego i orientu w dydaktyce na Uniwersytecie Rzeszowskim

5) Dr Andrzej Kompa  (Uniwersytet Łódzki) –  Historia starożytna na Uniwersytecie Łódzkim – przeszłość, specyfika, perspektywy

6) Dr hab. Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – Historia starożytna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

7) Dr hab. Lucyna Kostuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Kielce Historia starożytna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

8) Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò (Uniwersytet Warszawski) – Nauczanie dziejów Żydów w starożytności na Uniwersytecie Warszawskim

9) Dr hab. Marek Stępień (Uniwersytet Warszawski) – Historia starożytna w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

16.15.-16.45 Dyskusja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.