Nagroda Stowarzyszenia przyznana!

wpis w: Bez kategorii | 0

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności ma zaszczyt poinformować, że laureatem za rok 2021 został prof. dr hab. Marek J. Olbrycht za publikację Early Arsakid Parthia (ca. 250-165 B.C.) At the Crossroads of Iranian, Hellenistic, and Central Asian History, Mnemosyne Supplements 440, Leiden – Boston 2021, ss. 377

Opublikowana w prestiżowej serii “Mnemosyne Supplements” monografia Marka J. Olbrachta dotyczy interesującego okresu wczesnego panowania dynastii arsacydzkiej w Partii. Wykorzystując szerokie spektrum źródeł literackich, numizmatycznych, epigraficznych i archeologicznych Autor maluje interesujący i nowatorski obraz początków władzy Arsacydów, która w przeciągu niecałego wieku objęła dużą część Bliskiego Wschodu. Wskazuje na socjokulturowe przyczyny sukcesu dynastii podkreślając duże zdolności adaptacji zastałych tradycji politycznych i kulturalnych w celu ukształtowania własnej państwowości.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się podczas dorocznego walnego zebrania Stowarzyszenia w marcu 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.