albertyna-szczudlowska-dembska2sUrodzona 9 grudnia 1934 roku w Warszawie, wybitna egiptolog, koptolog, autorka poczytnych książek o kulturze i języku egipskim oraz koptyjskim. W latach 1951-56 Albertyna Dembska studiowała filologię orientalną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1955 podjęła pracę w nowoutworzonym Zakładzie Egiptologii (wcześniejszym Seminarium Egiptologicznym), którym w latach późniejszych kierowała. Doktorat, obroniony w roku 1965, napisała pod kierownictwem profesora Rudolfa Ranoszka. Zainteresowania badawcze profesor Szczudłowskiej-Dembskiej konsekwentnie koncentrowały się na zagadnieniach związanych z językiem egipskim. Prace Rozwój partykuły m i n w języku egipskim (1956), Liturgical Texts Preserved on Sękowski Papyrus (1970), Pyramid Texts Preserved on Sękowski Papyrus (1972), Coptic Liturgical Manuscripts from Polish Collection (1976) czy Hieratic Schmitt Papyrus (No 3057) (1981) stanowią tylko niewielką część wybitnego dorobku naukowego Pani Profesor. Publikowane w prestiżowych czasopismach zagranicznych artykuły autorstwa profesor Szczudłowskiej-Dembskiej do dziś cytowane są przez międzynarodowe grono badaczy języka egipskiego. Do najpopularniejszych prac Pani Profesor należy jednak przede wszystkim Klasyczny język egipski (2004), stanowiący obecnie jedną z podstawowych w języku polskim pozycji literatury skierowanych do osób zainteresowanych nauką hieroglifów i językiem średnioegipskim, a także Kultura starożytnego Egiptu. Słownik (1995).
W latach 1997-2006 profesor Szczudłowska-Dembska pełniła funkcję kierownika Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Oprócz działalności dydaktycznej i studiów nad rozwojem języka egipskiego, do istotnych aktywności naukowych profesor Szczudłowskiej-Dembskiej należą tłumaczenia tekstów koptyjskich, w tym Ewangelii Tomasza w ramach publikacji słynnych zwojów z Nag Hammadi (1979), dokonanych wspólnie z księdzem profesorem Wincentym Myszorem.

Zmarła 17 września 2013 roku w wieku 78 lat. Została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie w kwaterze 53G-1-5. Jej mężem był Wojciech Dembski, znany orientalista.

Kulesza, R., M. Stępień (red.) 2009, Historia starożytna w Polsce. Informator, Warszawa, 11-12.
Stawiszyński, W. 2014, „Profesor Albertyna Szczudłowska-Dembska (9 XII 1934 – 17 IX 2013)”, Vox Patrum 34, t. 61, 701-708.
Zakład Egiptologii UW, strona internetowa: http://egiptologia.orient.uw.edu.pl/ (dostęp: 6.12.2016)
Zinkow, L. 2016, Sfinks. Symbol i transformacje, Kraków, 145.

Autorka biogramu: Marta Kaczanowicz